Přímá výuka lyžování WEX

Za 2 hodiny budete umět základy bezpečného lyžování a většina z klientů už se k nám nebude muset nikdy vracet!

Proč tedy 2,5 hodiny?

 • Protože nejsou všichni stejně fyzicky zdatní a pohybově nadaní, máme tu malou rezervu
 • Výuka probíhá na našich lyžích o délce 100 - 125 cm (je podmínkou) a mnozí máte své vlastní lyže. Na ty vás na závěr výuky vrátíme a vysvětlíme co dělat, aby fungovaly stejně jako ty naše

V čem je naše metoda lepší, než klasická lyžařská škola:

 • Zhruba 80% lyžařů si odnese z klasické lyžařské školy, školního kurzu apod. špatné lyžařské návyky, kterých se dokáže následně zbavit jen velmi malá část z nich. Ty ostatní doprovází až do lyžařského důchodu - leckdy zbytečně předčasného
 • Příčin vzniku špatných návyků je mnoho, proto zde zmíníme jen ty zásadní -
  • nevhodné vybavení
  • výuka jízdy v pluhu (odborně přívrat)
  • používání cviků, které prostě nefungují nebo jsou dokonce kontraproduktivní
 • Naprostá většina lyžařů zatáčí stejným způsobem, ale nikdo je to neučil a v klasické lyžařské škole o tom není jediná zmínka. Možná proto, že sami instruktoři, učitelé a dobrovolníci z řad samouků ani netuší, jak vlastně sami zatáčí
 • Přímá výuka lyžování tento pohyb naopak cíleně využívá a popisuje. Proto je mnohem efektivnější, jednodušší na pochopení a hlavně se navzájem nezdržujeme učením ničeho, co bychom vás za pár lekcí museli zase odnaučovat

Jednoduše směřujeme k hlavnímu cíli - NAUČIT VÁS LYŽOVAT!

 • Klient nás po lekci opouští s tím, že ví o základech lyžování vše, co potřebuje. Umí bezpečně sjíždět svah a ti méně zdatní přesně vědí co dělat, aby se sami dostali do stavu, kdy pro ně bude lyžování příjemným zážitkem a i ty nejprudší sjezdovky překonatelnou překážkou bez zbytečného strachu.

Výše popsané společně s faktem, že se umíme těmto chybám při výuce vyhnout a máme to jednoznačně ověřené praxí, nás opravňuje tvrdit, že je naše metoda lepší!

Proč deklarujeme, že učíme se zárukou touto metodou od dvanácti let:

 • V tomto věku již neexistuje jediný logický argument, proč by to nemělo zdravé dítě zvládnout
 • Tvrdíme, že to průměrně fyzicky zdatného jedince s přiměřeně vyvinutou motorikou naučíme a to mnohé děti mladší dvanácti let bohužel nejsou
 • Umíme a chceme stejnou metodou učit i mladší děti, má to však svá úskalí
  • vydrží fyzicky 2,5 hodiny?
  • ovládají základní motoriku vlastního těla?
  • bude je to tak dlouho bavit?
  • atd...
 • U dětí do šesti let jsou to takřka nesplnitelné požadavky, proto učíme po jednotlivých hodinách, pomaleji a s ohledem na individuální schopnosti konkrétního dítěte
 • S přibývajícím věkem se výrazně zvyšuje pravděpodobnost, že budou děti schopné naučit se lyžovat stejně dobře a rychle, ale nedokážeme to zaručit. Mnoho dětí mladších 12 let ještě neovládá základní motoriku svého těla a fyzická kondice této populace je taková, jaká je ...bohužel
 • Rodiče často ani nechtějí, aby se jejich děti naučily hned dobře lyžovat. Stačí jim, když jejich ratolesti sjedou kopec pluhem aniž by tušili, jak jim tím ubližují - nejen lyžařsky, ale hlavně zdravotně a o bezpečnosti jízdy v tomto postoji raději ani nemluvit.

Co z toho plyne?

 • že se po vzájemné dohodě s rodiči rádi pustíme do této metody výuky i s mladšími dětmi
 • že pokud se to nepodaří, zaplatí nám rodiče pouze částku, odpovídající standardnímu ceníku pro výuku lyžování do 12 let (u starších klientů je to totožné, viz poznámka v ceníku)
 • že vlastně neexistuje důvod, proč bychom s vaším dítětem neměli tuto výukovou metodu vyzkoušet a v případě neůspěchu (ať už zjakéhokoli důvodu) přiměřeně zpomalit

TO JE FÉROVÁ NABÍDKA - CO VY NA TO?

Zpět